‘மனு’ விற்கு மறுபெயர்

sampu

//சாதி என்பதைவிட குடும்பம் என்று சொல்லலாம்//

சாக்கடைக்கு ரோஜா பூ என்று பெயர் வைத்தால் வாசனையா வீசப்போவுது?

March 18

ஜாதியை துண்டாக்கினால் அதற்குள்ளும் ஜாதி..

தமிழனின் ஆண்ட பரம்பரைக் கனவு – தொடரும் ஜாதியின் நிழல்

2 thoughts on “‘மனு’ விற்கு மறுபெயர்

Leave a Reply

%d bloggers like this: