காதலர் தினமும் தொழிலாளர் தினமும்

Roots(350x431)

முதலாளித்துவ கவர்ச்சி திட்டமான காதலர் தின பூக்களால் திட்டமிட்டு மூடி மறைக்கப்பட்டது தொழிலாளர் தினம்.

தொழிலாளர்களையே மே தினத்தை விட காதலர் தினத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்படி முட்டாளாக்க முயற்சிக்கிறார்கள்.

உலகெங்கிலும் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு அமெரிக்க தொழிலாளர்கள் பெற்றுத் தந்த 8 மணிநேர வேலை திட்டத்தை, அதே அமெரிக்காவிலிருந்தே உலகம் முழுவதும் 12 மணி நேர வேலை திட்டமாக மாற்றப்பட்டு வருகிறது.

ராப் பகலாக 12 – 14 மணி நேரம் வேலை செய்யுது, Week End கொண்டாடும் அடிமைகளே, மே தினத்திற்கு பதில் காதலர் தினத்தை கொண்டாடுகிறா்கள், பரிந்துரைக்கிறார்கள்.

தொழிலாளர்கள் வளமாக இல்லாத எந்த நாட்டிலும் காதலர்கள் நலமாக இருக்க முடியாது.

பூக்கள் நறுமணம் தரும் அழகிய உணர்வுகள் தான். ஆனால் அதை ரசிப்பதற்கு நீ மனிதனாக இருக்க வேண்டும்.
தன் மீது மலர்களை குவியல் குவியலாக குவிக்கப்பட்டாலும் பிணங்கள் நுகருமா பூக்களின் நறுமணம்??

அழுகிய பிணத்தின் நாற்றத்தை மறைபதற்கே மலர் மாலைகள் பயன்படுவதைப் போல், வர்த்தக லாபத்தை மறைப்பதற்கே மே தினத்திற்கு மாற்றாக காதலர் தினம். இன்னும் புதிய புதிய பொழுதுபோக்கும் நாட்களும் கொண்டாடப் படுகிறது.

பூக்கள் அழகானவை தான்.
உன் தாயின்.. மகளின்.. காதலியின்.. மனைவியின்.. பிணங்களின் மீது சூடப்பட்ட பூக்களை ரசிக்க முடியுமா உன்னால்.?

மலர்களின் நறுமணத்திற்குள் மறைந்திருக்கிறது விவசாயத் தொழிலாளர்களின் வியர்வை வாசம். அந்த ‘வியர்வை நீர்’ பாய்ச்சப்பட வில்லையென்றால் ‘மணம்’ மட்டுமல்ல, மலர்களே இருக்காது.

தொழிலாளர்களின் துயரங்களை புரிந்து கொண்டவர்களுக்கே பூ க்களின் நறுமணத்தை நுகர யோக்கியதை இருக்கிறது.

ஏப்ரல் 1 உனது நாளாக இருந்தால்
பிப்ரவரி 14 தான்
மே 1 நாளை விட
உனக்கு சிறப்பானதாக இருக்கும்.

மே1, 2014 எழுதியது.

ஜனவரி 1 பிப்பரவரி 14 மே 1

காதலர் தின எதிர்ப்பு; கள்ளக் காதலர் தினம் கொண்டாட வேண்டிய அளவிற்கு பண்பாடு