உன் ஜாதி மானங்கெட்ட ஜாதி.. நீ சோத்ததான் திங்கிறீயா..

cat

‘தமிழ் காட்டுமிராண்டி மொழிதான்.. இப்ப என்னங்கற அதுக்கு?’

‘பெண்ணை கற்புக்கரசி, வேசி என்கிறது’

‘பெரியார் இயக்கத்தவர்கள் தமிழ்த் தேசியவாதிகளாகிவிட்டார்கள். பெரியார் தமிழனக்கு எதிரியாகி விட்டார்.’

‘தனித்தமிழ் பூர்ஷ்வா மொழி’

‘தமிழின் சிறப்பு என்ன?’

‘ஜாதி பெருமையோடு மீசை முறுக்கிற..உன் ஜாதி மானங்கெட்ட ஜாதி.. நீ சோத்ததான் திங்கிறியா.. இல்ல…’

நான் பேசியது.. கேட்க: http://periyar.fm/player.php?audioid=637

இந்தி திணிப்பும் நெடுமாறனின் பெரியார் எதிர்ப்பும்

‘பெரியாரை புரிந்து கொள்வோம்’-கலந்துரையாடல்