நாயும் வாழ்க்கையும் இலக்கியமும்

homer-the-odyssey-granger

Ram Chinnappayal: //ஒடிஸி காவியத்தில் 20 ஆண்டுகள் வீட்டைவிட்டு வெளியேறிச் சுற்றியலைந்து திரும்பிய ஒதிசியஸ் பிச்சைகாரனைப் போல வீடு திரும்புகிறான், அவனை அடையாளம் கண்டுகொள்வது அவனது நாய்மட்டுமே, அது தான் வாழ்க்கை. – எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்//

வே. மதிமாறன்: //அது தான் வாழ்க்கை.// 
அது வாழ்க்கையல்ல, அது தான் நாய்.

*

November 28, 2012 facebook எழுதியது.

எஸ். ராமகிருஷ்ணன் என்பவருக்கு நன்றி

பில்லி – சூன்யம்; ஜெயமோகன் – எஸ். ராமகிருஷ்ணன்

ரஜினிகாந்தும் கண்ணதாசனும் இன்னும் பிற…. இலக்கிய கூமுட்டைகளும்

எழுத்தாளனுக்கு மரியாதை: ஜெயமோகர்-மனுஷ்யபுத்திரர் கோபம்