வேட்டிதானே கட்டக்கூடாது.. இப்பத் தொறடா கிரிக்கெட் கிளப் கதவ

???????????

14-07-2014 அன்று facebook ல் பதிவிட்டது.

வேட்டி வெளியே-பஞ்ச கச்சம் உள்ளே

இந்தக் கட்டு போதுமா.. இன்னும் கவர்ச்சி வேணுமா?

காஞ்சி மகா ஸ்வாமிகளின் 116 ஜெயந்தி. இவுரு ரொம்ப… நல்லவரு…

7 thoughts on “வேட்டிதானே கட்டக்கூடாது.. இப்பத் தொறடா கிரிக்கெட் கிளப் கதவ

  1. தமிழ் சமூகத்தின் நவீன பெரியார் “மதிமாறன்”

  2. தமிழ்ச் சமூகத்தின் நவீன பெரியார் மதிமாறன் என்பது எப்படி மறுக்க முடியாத உண்மையோ, அதுபோலவே அம்பேத்கரிய கருத்துக்களை முழுமையாக உள்வாங்கி மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்லும் ஒரு பரப்புரையாளர் என்பதும் உண்மை. தங்களது பணி இன்றைய தமிழ்ச் சமூகத்திற்கு அவசியமான ஒன்று. வாழ்த்துகள்.

  3. தமிழ்ச் சமூகத்தின் நவீன பெரியார் மதிமாறன் என்பது எப்படி மறுக்க முடியாத உண்மையோ, அதுபோலவே அம்பேத்கரிய கருத்துக்களை முழுமையாக உள்வாங்கி மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்லும் ஒரு பரப்புரையாளர் என்பதும் உண்மை. தங்களது பணி இன்றைய தமிழ்ச் சமூகத்திற்கு அவசியமான ஒன்று. வாழ்த்துகள்.

Leave a Reply

%d bloggers like this: