பகுத்தறிவு பிரியாணி

மதநல்லிணக்கம், பகுத்தறிவு பேசுகிற பலர்; திபாவளியன்றும் Christmas ன் போதும் தங்கள் வீட்டில் பிரியாணி செய்து சாப்பிடும்போது… ஏன் ரம்ஜானுக்கு மட்டும் முஸ்லீம்களிடம் பிரியாணி எதிர்பார்க்கிறார்கள்? ரம்ஜானுக்கும் தங்கள் வீட்டில் பிரியாணி செய்தால்.. பகுத்தறிவுக்கும் மதநல்லிணக்கத்திற்கும் எதுவும பிரச்சினையாகிவிடுமா? * என் … Read More

%d bloggers like this: