நான் யாருக்கும் அடிமையில்லை எனக்கடிமை யாருமில்லை

நான்காம் பதிப்பு ஈரோடு புத்தகக் காட்சியில் கடை எண் 115 தமிழ்த் தேசம் புத்தகக் கடையில் கிடைக்கும். தமிழ்த் தேசம் – 97905 38888. அபசகுனம் வெளியீடு – கோவை. 97508 71000 – 91594 30004 காந்தி நண்பரா?

%d bloggers like this: