வர்க்க ரசம் சொட்டும் காதல் உணர்வு;மருதகாசி

சொட்டு சொட்டுன்னு சொட்டுது பாரு இங்கே – மழை கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுது பாரு அங்கே ஆண் : கஷ்டப்படும் ஏழை சிந்தும் நெற்றி வேர்வை போலே – அவன் கஞ்சிக்காகக் கலங்கிவிடும் கண்ணீர்த் துளியைப் போலே சொட்டு சொட்டுன்னு சொட்டுது … Read More

%d bloggers like this: