பெரியார் விழாவில் ஜீவா திரைப்பட விமர்சனமும்

‘பெங்களூர் – திராவிடர் விடுதலைக் கழகம்’ நடத்தும் இருநாள் நிகழ்ச்சி.

2-11-2014 பெரியார் பிறந்த நாள் கருத்தரங்கம் 3-11-2014 ஜீவா திரைப்பட விமர்சனம் – ‘கலகக்காரர் பெரியார் குறித்து வே. மதிமாறனுடன் ஒரு நாள்.’

இடம்: ஐ.எஸ்.ஐ – பென்ட்சன் டவுன் – பெங்களூர்.

Periar Poster. - Copy Periar Poster.

2 thoughts on “பெரியார் விழாவில் ஜீவா திரைப்பட விமர்சனமும்

  1. ஐயா, எனது நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் சிலர் ஜோதிடத்திற்கு அடிமையாகிக் கிடக்கிறார்கள். ஜோதிடத்திற்கு எதிரான பகுத்தறிவு புத்தகங்கள் ஏதேனும் இருந்தால் பரிந்துரை செய்யவும்.

Leave a Reply

%d bloggers like this: