தமிழ், தெலுங்கு கூட்டு;கவுண்டர் + நாயுடு = அருந்ததியர் எதிர்ப்பு

நாயுடு+வன்னியர்+ தேவர் + இன்னும் = பள்ளர், பறையர் எதிர்ப்பு. தமிழ்த்தேசியம் + தலித்தியம் + பார்ப்பனியம் = பெரியார் எதிர்ப்பு. நகைமுகன் – வே. மதிமாறன் – சீனிவாசன் – தமிழ் சாக்ரடிஸ். ஒருங்கிணைப்பு ஜீவசகாப்தன். சன் டீ.வி; தீபாவளி விவாதம் … Read More

%d bloggers like this: