மனுநீதி சோழன்; ராமனின் வாரிசு, பிரகலாதனின் நண்பன்

மனு நீதிச் சோழனின் மகன், கன்றுக் குட்டியை கொன்றான் என்பதற்காக; தாய்ப் பசு ஆராய்ச்சி மணியை அடித்து நீதி கேட்டது ஏன் தெரியுமா? அது, இராம. நாராயணன் படத்தில் வந்த பசு வின் ‘முப்’பாட்டி பசு. 1 February at 11:21 … Read More

%d bloggers like this: