என்ன தலைப்பு வைக்கிறது?

தலித் விரோத ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தும், ‘ஜல்லிக்கட்டு தடை’க்கு எதிர்ப்புத் தெரவித்தும் ஆர்ப்பாட்டம் செய்த ஒரே கட்சி விடுதலைச் சிறுத்தைகள். நல்ல வளர்ச்சி. வாழ்த்துகள். 18 January at 09:46 · பெருமாள் முருகனை எதிர்ப்பவர்களில் மட்டுமல்ல, ஆதரிப்பவர்களிலும் மிகத் தீவிரமான … Read More

%d bloggers like this: