‘பெரியார் தமிழனத் துரோகி – வைகோ தமிழினத் தலைவர்’

‘பெரியார் கன்னடர், அவர் தமிழருக்கு எதிரானவர்’ – என்று சொல்கிற மணியரசன்; ‘வைகோ சிறந்த தலைவர். அவர் தான் அடுத்த முதல்வர்’ என்கிறார். ‘பெரியாரே சரியில்லை.. அப்போ வைகோ மட்டும் எப்படிச் சரி?’ என்று மிகத் தன்மையாகக் கூட கேட்கிற தைரியம் … Read More

%d bloggers like this: