வியட்நாம் வீடு;அவமானம்

vietnam_veedu
அமெரிக்க ஆதிக்கத்திற்கு எதிரான வியட்நாம் மக்களின் வீரம் நிறைந்த போர், உலகம் முழுவதும் எழுச்சியை ஏற்படுத்தியது.

ஆனால், தமிழ்நாட்டில் ஒரு பார்ப்பனக் குடும்பத்தில் நடக்கிற குடுமி சண்டைக்கு அதே காலத்தில் ‘வியாட்நாம் வீடு’ என்று பெயர் வைத்துக் அவமானப்படுத்தப்பட்டது.
18 March

சத்தியஜித்ரே vs மிருணாள் சென்

World War Z; ஹாலிவுட்டின் உன்னதமும் சீரழிவும் அமெரிக்க மூடத்தனமும்

One thought on “வியட்நாம் வீடு;அவமானம்

Leave a Reply

%d bloggers like this: