இன்றைய தமிழ்ச்சூழலில் பெரியாரியத்தின் தேவை

புதுவைப் பல்கலைக்கழகத்தில்..
Invitation_Periyar

2 thoughts on “இன்றைய தமிழ்ச்சூழலில் பெரியாரியத்தின் தேவை

  1. தோழரே நீங்கள் பேசும் பேச்சுகளை பதிவுசெயவும் .

Leave a Reply

%d bloggers like this: