ஜாதிவெறி; எவ்வளவு எச்சரிக்கையான வார்த்தை?

இவ்வளவு நடந்த பிறகும் கூட பொதுவாக ‘ஜாதி வெறி, ஜாதி வெறி‘என்றே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். எந்த ஜாதி வெறி என்று சொல்ல முடியவில்லை என்றால், நம்மால் எப்படி ஜாதியை ஒழிக்க முடியும்? ‘கோகுல் ராஜ் கழுத்தை வெட்டியது வெள்ளாள கவுண்டர் ஜாதி … Read More

%d bloggers like this: