ரஜினி பாடல் – அண்ணா பெரியார் நிலை – பாலசந்தர் சிலை

நல்லது. ‘பாலசந்தருக்கு சிலை வைக்க வேண்டும். தெருவுக்கு அவர் பெயர் வைக்க வேண்டும்’ என்று அவரைப் பெரிய தியாகிபோல் சித்தரித்துக் கோரிக்கைகள் எழுந்திருக்கின்றன. முதலில் பாலசந்தருக்கு ‘பாலசந்தர்’ என்ற பெயரை வைங்க. ‘இயக்குர் சிகரம்’, ‘காலத்தை வென்ற கலைஞன்’ இன்னும் பல … Read More

%d bloggers like this: