எம்.எஸ்.வி மரணம்; விருதுகளுக்கு அவமானம்

தமிழர்களின் கண்ணீர், கவலை, துக்கம் என்று எல்லாச் சோக உணர்வுகளின் போதும் ஆறுதல் அளித்துத் துணை நின்று, பதிலுக்கு மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் அள்ளித் தெளித்த அந்த மாமேதை இன்று மரணித்தார். பத்ம ஸ்ரீ உட்பட மத்திய அரசு விருதுகள் கடைசி வரை … Read More

%d bloggers like this: