‘வரதப்பா வரதப்பா கஞ்சி வருதப்பா..’

‘குத்துப் பாட்டு’ என்று இரைச்சலும், வேகமும் மட்டுமே கொண்டு கேட்பவனைக் குத்து குத்து ன்னு குத்துறப் பாட்டா வருது. இசை வெளியீட்டு விழாவில் ஆரம்பித்துப் படம் வெளியாவதற்குள் அதன் ஆயுள் முடிந்து விடுகிறது. குத்துப்பாட்டு போன்ற சூழலில் கூட மெல்லிசை மன்னர், … Read More

%d bloggers like this: