சிங்கப்பூர் தோழர்களுக்கு வருகிறது சோதனை?

‘மலேசியாவிருந்து சிங்கப்பூர் பிரிந்து 50 ஆண்டுகள் ஆகிறது. நான்கு நாட்கள் தொடர்ந்து விடுமுறை வருகிறது. சுற்றுலாவாக நீங்கள் சிங்கப்பூர் வரமுடியுமா?’ என்று தோழர் ஜெகன் தங்கதுரை, புதுமாப்பிள விஜயபாஸ்ர் இருவரும் கேட்டார்கள். ‘என்னடா இது சிங்கப்பூர் தோழர்களுக்கு வந்த சோதனை?’ – … Read More

%d bloggers like this: