அதிகமில்லை ஜென்டில்மேன் வெறும் ‘ஆறே’ மாதம் தான்

4 ஆண்டுகள் 6 மாதம் வரை இவுருதான் நல்லவரு.. வல்லவரு..என்றும் அவுரு அல்லது அவுங்க வேஸ்ட்.. அரசியல் வியாபாரி.. என்பதாகவும் தொடர்ந்து மாநாடு, பொதுக்கூட்டம், ஆர்ப்பாட்டம் என்று மிகத் தீவிரமாக இயங்கி விட்டு, இப்போது அப்படியே தலைகீழாக மாற்றி இயங்குவதால் அந்த … Read More

%d bloggers like this: