கலவரம்-மோதல் X தாக்குதல்-வன்முறை

வார்த்தை விளையாட்டு: கலவரம், மோதல் X தாக்குதல், வன்முறை. சங்கராபுரம், சேஷசமுத்திரம்; தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கும் மிக பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத பெயர்கள். தருமபுரி: தலித் மக்கள் மீது வன்னிய ஜாதி வெறி தாக்குதல்; மத்த ஜாதிக்காரர்கள் யோக்கியமா? காதல் – ‘ஜாதி, மதத்தை’ … Read More

%d bloggers like this: