நடிகர்கள்; வரிகொட இயக்கம் காந்தியை தாண்டியவர்கள்

காந்தியாலேயே வரிகொடா இயக்கம் நடத்த முடியவில்லை. நமது நடிகர்களோ காந்தியை தாண்டிய, காந்தியவாதிகளாக இருக்கிறார்கள். ‘வானம் பொழிகிறது பூமி விளைகிறது உனக்கென் கட்ட வேண்டும் வரி’ லெக்கின்ஸ்; பரவாயில்லையே.. தினத்தந்தி யுவராஜின் டேப்பும் கோகுல் ராஜ் கொலையும் விஷ்ணுப்பிரிய மரணமும்

%d bloggers like this: