டாக்டர் அம்பேத்கர் சிந்தனையும் நமது கடமையும்

தமிழ் நாடு தலைமைச் செயலகப் பட்டியலின – பழங்குடி அலுவலர் சங்கம் நடத்தும் கருத்தரங்கம். இன்று மாலை 5.50 மணிக்கு.. தலைமைச் செயலகப் பணியாளர்கள் கூட்டுறவு அருந்தகம் அருகில்.. தொடர்புக்கு : 94443 80848

%d bloggers like this: