அவ‘ர்’ அப்படித்தான்.. உறவுகள் தொடர்கதை..

ஆதரவு, அனுசரணை, கருணை, அன்பு, காதல் என்ற உணர்வுகளை உண்மைக்குள் நிரம்பி, மனிதர்களை ஆழ்ந்து நேசிக்கச் சொல்கிறது இந்தப் பாடலின் மெட்டு. உடன் ஒலிக்கிற பியானோ, சிதார், கிபோர்ட்; ஒவ்வொரு நொடியும் வாழ்க்கை இனிமைகளால் செய்யப்பட்டது என்பதை உறுதியாக அறிவிக்கிறது. ‘உன் … Read More

%d bloggers like this: