மனிதக்கறி தின்பது தேசப்பற்று மாட்டுக்கறி உண்பது தேச துரோகமா?

ஆர்.எஸ்.எஸ் சின் அதிகாரப்பூர்வ கொலைவெறிக்கு எதிர்ப்பு: ‘தாத்ரியில் அக்லக் என்ன செய்தார், பசுவைக் கொன்றார். அவர் செய்தது பாவச் செயல். பசுக்களை வதம் செய்வது இந்துக்களின் கெளரவத்தைச் சீர்குலைக்கும் செயல்.’ – என்கிறது ஆர்.எஸ்.எஸ். பத்திரிகையான பான்ச்ஜன்யா. அக்லக் பசுவை அல்ல, … Read More

%d bloggers like this: