பெரியார் திடல் – பெரியார் பல்கலைக் கழகம்

kh - Copy
*
மறுநாள்:
பெரியார் பல்கலைக் கழகம் – சேலம்.
இதழியல் மாணவர்களுக்கான மனித உரிமை பயிலரங்கம்
‘ஊடங்களும் மனித உரிமையும்’ என்ற தலைப்பில் 30-11-2015 காலை 11 மணிக்கு பேசுகிறேன்.
தொடர்புக்கு – 78450 88998