பார்த்திட வேண்டியதுதான்..

‘விசாரணை படம் பார்த்தீர்களா?’ என்று நிறையத் தோழர்கள் கேட்டுக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். பார்த்த எல்லோருமே பாராட்டுகிறார்கள். பார்த்துப் படம் புடிச்சிருந்தா சந்தோசம். பிடிக்காமல் போனாதான் சிக்கல். பிறகு அதுகுறித்து எழுதினால் ‘இவுனுக்கு இதான் வேலை..’ என்பார்கள் எப்போதும் என்னை எதிர்ப்பவர்கள். நெருக்கமான … Read More

%d bloggers like this: