திமுக விற்கு இழப்பு; குமரி முத்து மரணம்

சிறந்த நடிகர், திராவிட இயக்க வரலாற்றுக் கண்ணோட்டத்தோடு பேசக் கூடிய சிறந்த பேச்சாளர் குமரிமுத்து மரணம். அவருடைய மரணம் அவர் குடும்பத்தாரைவிடவும் கலைஞரின் குடும்பத்தாருக்குத்தான் பெரிய இழப்பு. தேர்தல் நேரத்தில் அவருடைய இழப்பு, அவர்களால் ஈடு செய்து கொள்ள முடியாது. கிராமங்கள், … Read More

%d bloggers like this: