கொண்டாட்டம்

‘எந்த நாட்டுடன் விளையாடினாலும், வெஸ்ட் இண்டிஸ் தான் ஜெயிக்கணும்’ அப்படிதான் எப்போதும் விரும்புவேன்.
இந்தியா மட்டும் விதிவிலக்கா?
இந்த முறை ‘CUP’ நாங்கதான் வாங்குறோம்.

எங்கள் பெண்கள் அணியும் பட்டைய கிளப்பிக்கிட்டிருக்கு.
1 April at 12:35

கொல்கத்தாவில் ஏகப்பட்ட ஆதரவு எங்கள் அணிக்கு. /ரசிகர்கள்/
எங்கள் பெண்கள் அணி ஆஸ்திரேலிய வெள்ளைக்காரிகளை தோற்கடித்து CUP வாங்கியாச்சி.

ஆண்கள் அணி, ஆஸ்திரேலியாவின் முதாதையர்களான இங்கிலாந்துக்கார்களை ஜெயிக்கணும். ஜெயிப்போம். 21 பந்துக்கு 40. அடிப்போம்.
3 April at 22:17

ஆப்கானிஸ்தானிடம் தோற்றது அசிங்கமல்ல; இங்கிலாந்திடம் தோற்றிருந்தால் தான் மாபெரும் சோகம்.
3 April

அதேதான்..

வெள்ளைக்கார நாடுகளுக்கு எதிராக எழுதுவதைக் கூட, ‘மறைமுக பார்ப்பன எதிர்ப்பு’ என்கிறார் ஒருவர்.
ஆமாம்.

அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, அய்ரோப்பா உங்களின் நேசத்திற்குரிய நாடுகள் என்றால்;
ஆப்பரிக்கா, அரேபியா, லத்தின் அமெரிக்க இவை எங்கள் பிரியத்திற்குரிய நேச நாடுகள்.
3 April