தமிழர்கள் வாழும் நாடுகளில் சிங்கப்பூரில் மட்டுமே..

மீண்டும் சிங்கப்பூர். இரண்டு மாதத்திற்கு முன்னே முடிவானது. ‘17 தேதி வைத்துக் கொள்ளலாம்’ என்றார்கள். அதற்கு முன்பே 17 தஞ்சை இலக்கிய வட்டம் சார்பாகத் தஞ்சையில் டாக்டர் அம்பேத்கர் பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சி முடிவானதால் ‘24 வைத்துக் கொள்ளலாமா?’ என்றேன். சரி என்றார்கள். … Read More

%d bloggers like this: