எங்க ஊரு பாட்டுக்காரன்

படம் முழுக்க டவுசர் போட்டு வந்த எளிய கதாபாத்திரத்தைக் கூட, நட்சத்திர அந்தஸ்த்திற்கு உயர்த்திய ‘எங்க ஊரு பாட்டுக்காரனு’க்கு இன்று பிறந்த நாள்.