‘முதல் ஆசிரியன்’

அந்தக் காலம் பார்ப்பனரல்லாத ஆதிக்க ஜாதிகள், பார்ப்பனப் பெண்கள் உட்பட இன்னும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்களே கல்வியறிவு பெறதா காலம்.

அப்படியானால் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் நிலையை நினைத்துப் பாருங்கள். அதுவும் தலித் பெண்களின் நிலை விவரிக்க முடியாத துயரம்.

ஆகக் கல்வியை எங்கிருந்து துவங்க வேண்டும் என்று தெளிவாக உணர்ந்து, தலித் ஆண்களிடம் மட்டுமல்ல, தலித் பெண்களுக்குக் கல்வியைத் தன் மனைவி சாவித்திரியோடு இணைந்து;
தன் ஜாதி, உறவினர் உட்பட ஊரே எதிர்த்து நின்ற போதிலும்;

பார்ப்பப் பெண்கள் படிக்கத் துவங்கும் முன்பே தலித் பெண்களுக்குக் கல்வி தந்த ஜோதிபாய் புலே வின் பிறந்த நாள் மட்டும்தான் ‘ஆசிரியர் தினம்’ கொண்டாட தகுதியான நாள்.

5 -9 – 2016