துரோகிகளுக்காகவும் பாடுபட்ட தலைவர்

‘நீ தனி. உனக்கு எதிரா உலகமே ஒரு அணி; சரின்னு பட்டதைக் கல்லால் அடிச்சாலும் கலங்காமல் சொல்லு’

என்ற கொள்கை உறுதியை எனக்குக் கற்றுத் தந்த
என் ஆசான், என் தலைவன், என் தோழன், என் நண்பனுக்கு இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள்.
*
ஆதரவாளர்களை விடவும் எதிரிகளால், துரோகிகளால் அதிகம் நினைவுப்படுத்தப்படுகிற தலைவர் பெரியார் ஒருவரே.
அதிகம் துரோகிகளுக்காவும் பாடுபட்ட தலைவருக்கு இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள்.
*
‘தவறு என்றால், பெரியாரிஸ்டாக இருந்தாலும் விடாதே’
கற்றுத்தந்த பெரியாருக்கு இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள்.
*
பெரியாரை ஏன் புறக்கணிக்கிறார்கள்? அவதூறு செய்கிறார்கள்? காரணம் சிம்பிள். அவரு அவுங்க ஜாதியில்லை.

16, 17, 18 September 2016