தந்தி டி.வி. ரங்கராஜ் (பாண்டே) தான் விளக்க வேண்டும்

ஒரு வருடம் ஆகிறது ஆயுத எழுத்தில் கலந்து கொண்டு. நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்தவரிடம், ‘பேசும்போது குறுக்கீடுகள் அதிகம் இருக்கும். என் கருத்தை சொல்வதற்கு வாய்ப்பிருக்காது. அதனால் நான் கலந்து கொள்ள இயலாது’ என்று மறுத்தப் பிறகும் ‘அப்படி எதுவும் நடக்காது. நம்புங்கள்’ என்று … Read More

%d bloggers like this: