வெற்றி.. வெற்றி.. மாபெரும் வெற்றி

போக்ஸ் வேகன் கார் கம்பெனியின் முகப்பில் ‘நமஸ்தே மதுரை’ என்று எழுதப்பட்டிருந்ததைக் கண்டித்து மதுரையில் அந்த அலுவலகத்திற்கு சென்று தோழர்களுடன் எதிர்ப்பை பதிவு செய்தோம். அதை என் பக்கத்திலும் எழுதியிருந்தேன். (ஜுலை 23) பிறகு கோவையில் தோழர் பாலசந்தர், கோவை போக்ஸ் … Read More

%d bloggers like this: