‘பரவாயில்லையே.. நல்ல மாற்றம்’

2 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு வழக்கில் கரகாட்டக் கலைஞரை, பத்திரிகைகள் எல்லாம் ஒரே மாதிரி, ‘கரகாட்டக்காரி மோகனாம்பாள்..கைது’ என்று குறிப்பிட்டன. அதைக் கண்டித்து அப்போதே நான், ‘கரகாட்டக்காரி மோகனாம்பாள் கைது’ அப்போ; ‘பரதநாட்டியக்காரி பத்மா சுப்ரமணியத்திற்கு விருது’ ‘தில்’ இருந்தா போட்டுப்பாரு… … Read More

%d bloggers like this: