பார்ப்போம்..

விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தில் மசூதி மீது கல்லெடுத்து வீசுவது, இஸ்லாமியிர் கடையில் பிரியாணி குண்டானை தூக்கி கொண்டு ஓடுவது போன்ற குணாம்சம் கொண்டவர்களையெல்லாம் சிறப்பு விருந்தினர்களாக அழைத்தால், அவர்கள்; முற்போக்காளர்களையும், ஜனநாயகவாதிகளையும், இஸ்லாமியர்களையும் கெட்ட வார்த்தையில் தான் திட்டுவார்கள். (அதோடு விட்டாங்களே … Read More

%d bloggers like this: