“எனக்கு உடல் நிலை சரியில்லை என யார் சொன்னது?”

நானெல்லாம் ஒரு பேச்சாளன்

கோமாளிகள் போல் பேசுகின்றனர் – எழுத்தாளர் மதிமாறன் காரசா

%d bloggers like this: