இனி அநீதிதான்

இந்திய முஸ்லீம்கள் இனி பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேசுக்கு செல்ல வேண்டியதுதான் | இஸ்லாமியருக்கு எதிராக தொடர்ந்து சட்டத்தை இயற்றும் பி.ஜே.பி | இந்துக்களுக்கு பாதுகாப்பில்லாத பி.ஜே.பி ஆட்சி | பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லாத பி.ஜே.பி ஆட்சி | ஓதுவார் ஆறுமுகச்சாமியை சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் தேவராம் பாடச் சென்றபோது தாக்கிய அரசு | தமிழர்கள் இந்துக்கள் இல்லை எனச் சொல்லும் பி.ஜே.பி அரசு |

One thought on “இனி அநீதிதான்

Leave a Reply

%d bloggers like this: