அம்பானி வீட்டுக் கல்யாணத்தை விட அட்டகாச கல்யாணம்

அம்பானி வீட்டுக் கல்யாணத்தை விட அட்டகாச கல்யாணம் | வரதட்சனை என்பது சமூக நோய் | சுயமரியாதை திருமணம் ஏன்? | உளவியல் காரணமே மாமியார், மருமகள் சண்டை |

One thought on “அம்பானி வீட்டுக் கல்யாணத்தை விட அட்டகாச கல்யாணம்

  1. என்னோடு விவாதம் செய்த துலுக்கன் முகம்மது அலி ஜின்னாவுக்கு நற்செய்தி அமெரிக்க ஈரான் போர் வரும்போல் தெரிகிறது நிறைய துலுக்கன்கள் மடிவார்கள் அமைதிமார்கம் அழிந்தால் சரி அரபு நாட்டு கூட்டமைப்பு இந்திவாவுக்கு ஆப்படிக்கும் என்று சொன்ன ஜின்னா ஆனால் கெட்டஎண்ணம் கொண்ட துலுக்கன் மனம் போல் மறுபடியும் இறைவன் துலுக்கனுக்கே ஆப்படிக்கிறார்

Leave a Reply

%d bloggers like this: