தமிழனத் துரோகி யார்?

ஊடகங்களே விடுதலைப் புலிகளின் எதிர்ப்பாளர்கள் | T.R. பாலுவின் பேச்சையை மடை மாற்றிய ஊடகங்கள் | தமிழனத் துரோகி யார்? | பார்ப்பனிய க‍ண்ணோட்டத்தில் இயங்கும் ஊடகங்கள் | பெரியாரிஸ்ட்களை புறகணிக்கும் ஊடகங்கள் | பிற்படுத்தப்பட்டவர்களின் மருத்துவக்கல்வியை மறுத்த BJP அரசு |

2 thoughts on “தமிழனத் துரோகி யார்?

  1. ஒரு தமதேவி விவாதம் செய்தது ஆனால் வீரமணி மறுக்கிறார் பெரியார் ராமரை செருப்பால் அடிக்கவில்லைவ்யென்று பொய் பித்தலாட்ட பெரியாரிஸ்டுகள்

Leave a Reply

%d bloggers like this: