கொரானாவை வெல்லும் வழி

காலரா, பிளேக் போன்றவை மூன்றாம் உலக நாடுகளிலிருந்து குறிப்பாக இந்தியாவிலிருந்து முதலாளித்துவ நாடுகளுக்கும் வறுமையிலிருப்பவர்களிடமிருந்து வசதியானவர்களுக்கும் தொற்றிய நோய்.அதனால்தான் கூட்டமாக வாழ்கிற எளிய மக்களை எளிதில் தொற்றி கொன்று குவித்துக் கொள்ளை நோயாக விஸ்வரூபம் எடுத்தது. ஆனால், கொரானா வளர்ந்த அல்லது … Read More

நவீன அறிவியில் கலை வடிவமான சினிமாவில் மத பிரச்சாரம்

கம்ப்யுட்டரில் ஜோதிடம் போல், நவீன அறிவியில் கலை வடிவமான சினிமாவில் மத பிரச்சாரம்

%d bloggers like this: