ஒரே ஒரு உலகநாயகன்

| சார்லி சாப்ளின் நாடோடி மன்னன் அல்ல, நாடோடி திருடன் | அநாதைகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் அநாதை | காதலில் பெண்களை ஏமாற்றுக்காரர்களாக சித்தரிக்காத ஆண்மையாளன்

Leave a Reply

%d bloggers like this: