கையாலாகத்தனம்

காட்டுமிராண்டித்தனமா?குழுந்தைகளுக்கு எதிரானவரா பாரதிதாசன்?குழந்தைகள்; பாரதியின் கனிவு. பாரதிதாசனின் டார்ச்சர். கம்யுனிஸ்ட்டுகள் பாரதிதாசனை ஆதரிப்பது பெரியார், அம்பேத்கரை ஆதரிப்பதுபோல் நிர்பந்தம். இவரை வெறுப்பவர் அவரை விரும்புவது ஏன்?

Leave a Reply

%d bloggers like this: