இந்தியர் எல்லோரும் இந்துக்கள்-இந்துக்கள் எல்லாம் இந்து அல்ல.

ஆமாண்டா.. உறுதியா சொல்றேன்.. இது பெரியார் மண்தான்

அவ்வையார் படிச்சாங்க உங்க ஆயா படிக்கலையே

நாம் அம்பட்டன் அவர்கள் பியூட்டிஷியன்

இனி கால்நடையாகவே பயணம் செய்ய வேண்டியதுதான்

%d bloggers like this: