ஜாதி ஒழிப்பா? தமிழ்தேசியமா?|

பெரியாரிஸ்ட்டுகளில் அம்பேத்கரை பெயரளவில் ஆதரித்து பிரபாகரனை தீவிரமாக ஆதரிப்பவர்கள் என்னோடு பயணிப்பதில்லை.

Leave a Reply

%d bloggers like this: