ஆமாண்டா.. உறுதியா சொல்றேன்.. இது பெரியார் மண்தான்

வள்ளுவருக்கு நேர்ந்தது பெரியாருக்கும்.

Leave a Reply

%d bloggers like this: