நவீன தமிழிசையின் தந்தை

தமிழர்களின் உணர்வுகளை இசையால் உன்னதமாக்கிய original composer ன் பிறந்த நாள் இன்று.

Leave a Reply

%d bloggers like this: