பேசியவர்கள் பிரபலமானார்கள். பேசிய பிரச்சினை பின்னுக்குப் போனது

நீதிக்கட்சி, காமராஜர், அண்ணா, கலைஞர் நீ ஆதரிக்கும் தலைவர்கள். டாக்டர் அம்பேத்கர்தான் நீ பின்பற்ற வேண்டிய தலைவர் என பெரியார்தான் சொல்லித் தந்தார்

Leave a Reply

%d bloggers like this: